Energien i din business

Kurset som skaper en ny dimensjon i din business
Jeg vil være med på kurs!

Feng shui + markedsføring = sant

Alt er energi. Og i dette kurset vil du lære om hvordan du kan bruke energi til å løfte markedsføringen, businessen og dine fysiske omgivelser.

Kurset bygger en bro mellom  usynlige energi og fysisk interiør og markedsføring. Og du vil få en ny bevissthet og praktiske verktøy for å skape din business for fremtiden.

Feng Shui Norge – filosofien

Vi skaper en ny dimensjon for din business og dine omgivelser. Alt er energi. Feng Shui kombinerer det indre miljøet med de ytre omgivelsene. Dette åpner for en forståelse mellom den usynlige energien og den synlige energien i praksis. Verktøyene vi bruker er feng shui-filosofien. En tidløs filosofi som har vært i bruk i flere tusen år.

Business fra Hjertet – filosofien

Alt er energi, og alt skapes innenfra. Du er broen mellom din indre og ytre business.  Ved å synliggjøre forbindelsen mellom det indre og det ytre bygger du et fundament for hvordan du presentere og markedsfører din business. Du får klarhet og blir tydelig i ditt budskap, som igjen gjør det lettere å markedsføre businessen og tiltrekke seg de rette kundene.

 

Programmet for dagen

 

08.45   Registrering

09.00   Velkommen 

 • Introduksjon og intensjon for dagen
 • Hvordan du og din bedrift kan bruke feng shui-filosofien og energien din bevisst i businessen og markedsføringen


Business fra hjertet – en business med mening

 • Visjonen og målet bak din business 
 • Budskapet og kundene
 • Hvordan din energi påvirker markedsføringen og din business


Basiskunnskap om Feng Shui

 • Filosofien i teori og praksis

 

Personlig energikart for din business

 • Du lærer om det usynlige feng shui språket, og om hvordan du kan bruke det til din fordel både i teori og praksis

 

12.00    Deilig lunsj i hotellets restaurant

13.00   Hvordan bruke energi bevist til å løfte din business, markedsføring og fysiske omgivelser

 • Hvordan du kan styrke din business gjennom innredning og interiørløsninger for ditt kontor.
 • Lærer å kombinere den indre og den ytre energien i praktisk markedsføring, og hvordan dette kan forankres i dine fysiske omgivelser.
 • Praktiske og konkrete løsninger som du kan implementere med  enkle midler.
 • Øvelser for å heve din frekvens og energi


17.00   Avslutning

 

Dette får du ut av kurset

Dette et unikt kurs som vil gi deg en ny bevissthet i forhold til deg, din bedrift og din markedsføring. 

 • En forståelse om at alt er energi og hvordan dette påvirker din markedsføring og business
 • En ny forståelse for markedsføring, hvor du lærer måter å heve energien slik at markedsføringen treffer bedre 
 • Hvordan drive business fra hjerte med mening og klarhet som gjør det  enklere å markedsføre seg
 • Lære om Feng Shui i teori og praksis
 • Enkle feng shui grep som gir deg større «makt» over dine fysiske omgivelser
 • Powerseat – Posisjonen av hvordan du sitter på kontoret/møterommet kan gi deg følelsen av maktesløshet eller «makt»
 • Plantegning av ditt kontor som viser hvordan du kan styrke dine fysiske omgivelser iht. god feng shui
 • Verktøy for å utvikle din business 

 

Etter endt kursdag vil du kunne kombinere kunnskapen om feng shui-filosofien med det å markedsføre og drive business fra hjertet på en mer bevisst og unik måte.

 

Prosessen med å skape din nye business starter allerede på kurset

Å utvikle en business er en prosess. Med dette kurset har du allerede startet prosessen med å skape nye muligheter og løsninger for deg selv og din business. Kurset gir deg både usynlige og praktiske Feng shui-verktøy og verktøy for å skape suksess innenfra.

Enten din business er nyoppstartet eller etablert, er dette kurset bare begynnelsen på en ny utvikling og syklus. 

 Vi gleder oss til å dele vår erfaring og kunnskap med deg!

 

 

Dette kurset er for deg som

Å drive sin egen business, krever en anelse råskap. Å gå utenom A4, krever mot og innsats. Viljen til å se med nye øyne krever også mot. Å gå utenfor det vanlige, det kjente og det trygge, krever en dose kreativitet og en stor dose risikovilje.

Selvstendig næringsdrivende og gründere er ikke som alle andre. Kanskje vil du starte din egen business, eller omskape din eksisterende business. Kanskje vil du utvikle deg innen ditt fagfelt og avansere innen ditt arbeidsområde. Energien er den samme. Vi lever i en tid hvor det eneste sikre vi har er forandring.

«Er du villig til å gå der det ikke er noen fotspor?»

 

 • Du er åpen for en ny måte å tenke på.
 • Du er du villig til å gå nye veier. Å gå nye veier er både skremmende og spennende, men du har en dragning mot det nyskapende og du aner en ny måte å skape deg selv og din business på.
 • Du søker en dypere mening med det du gjør.
 • Du ønsker å gjøre deg selv mer synlig og fremstå klarere og mer markert innenfor ditt fagfelt. 
 • Du er åpen for at hjerte og sinnet jobber sammen i et balansert partnerskap.
 • Du er åpen for at det er en kommunikasjon mellom det synlige og det usynlige. Du er broen mellom Hjerte og Sinn.
 • Du ønsker å lære med om praktisk Feng Shui for å styrke dine omgivelser.
 • Du er åpen for en annen innfallsvinkel til hvordan du skal markedsføre deg.
 • Du vil bygge et fundament for å skape en mer autentisk måte å presentere din business på.

   

Dette kurset er for deg som er åpne for å se med nye øyne. Du er villig til å kombinere det indre med det ytre. Du har et ønske om å skape noe, og drivkraft til å sette det ut i virkeligheten. Kanskje vet du ikke helt hva og hvordan, men det er ok.

Dette kurset lærer deg strategier, metoder og energiverktøy, som gir deg fordeler for å skape din business, din nye karriere og skape en ny dimensjon som er større enn deg selv.

 

 

Forutsetninger

Alt er energi. Og dette kurset er for deg som vil lære seg kunsten å skape energi.
Du er din business – du er broen mellom det indre og det ytre.

 • Du trenger ingen forkunnskap i Feng Shui
 • Du trenger ingen forkunnskap i markedsføring
 • Du har allerede en eksisterende business eller du ønsker å starte for deg selv
 • Du har et ønske om å skape noe som gir glede og økt inntjening – og som samtidig gir mer verdi for dine kunder, menneskene rundt deg og deg selv

 

Du får essensen av flere tiår med erfaring fra Grethe og Rikke, og flere tusen år med filosofi i kurset Feng Shui i Business.

Bli med på kurs 23. oktober på Holmen Fjordhotell i Asker, og lære om strategier, metoder og energiverktøy, som vil gi deg fordeler for å skape din business fra hjerte, kombinert med filosofier og energikunnskap som har vært brukt i flere tusen år.

Lurer du fortsatt på om du skal være med på kurset?

Ta gjerne kontakt med oss!  

Rikke Dørum Schönborn: 99 02 02 53 – rikke@businessfrahjertet.no
Grethe Berg Sæthre:  97 70 98 98  –  grethe@fengshuinorge.no

 

 

Praktisk informasjon

Tid

Onsdag 23. oktober 2019
Kl. 08.45 – 17.00

Sted

Holmen Fjordhotell
Slemmestadveien 64
1394 Nesbru (Asker)

www.holmenfjordhotell.no

 

Pris

Kr 3.990,-

Prisen inkl., kurshefte, feng shui plantegning av ditt kontor,  lunsjbuffet, pausesnacks, te og kaffe.

 

 

 

Om kursholderne

Grethe Berg Sæthre

Grethe er gründer av Feng Shui Norge, feng shui master, interiørarkitekt mfsa og pionér for feng shui i Skandinavia.  Hun har studert med mestere fra Østen og fra vår vestlige verden, og har flere års erfaring med moderne feng shui og interiørkonsepter. Energien kommer innenfra, og Grethe lærer deg kunsten å skape energi slik at det usynlige og det synlige snakker samme språk. Det indre og det ytre forenes til en samstemt helhet. Grethes unike kompetanse og erfaring innen feng shui og interiør, kommer deg og din business til gode.

Les mer om Grethe på www.fengshuinorge.no

Rikke Dørum Schönborn

Rikke er business strateg, mentor, rådgiver, markedsfører og damen bak «Business fra hjertet» har jobbet med markedsføring og strategi i over 20 år. De siste 9 årene har hun, gjennom sitt firma, hjulpet mindre bedrifter med å bli mer tydelig og synlig i sin kommunikasjon. Rikke brenner for å hjelpe kvinner (men utelukker ikke menn) til å lykkes med egen bedrift gjennom å trosse frykten for synlighet, få klarhet i hva de må gjøre for å få sitt budskap, tjenester og produkter ut i markedet ved å drive business fra hjertet og gjennom moderne markedsføring, struktur og rett tankesett. En suksessfull business kommer innenfra.

Les mer om Rikke på www.businessfrahjertet.no

Påmelding til kurset

 

Påmeldingen er bindende. Begrenset antall plasser. Du vil motta kursbekreftelse og faktura på e-post kort tid etter påmelding. Melder du på flere enn 1 person, skriv inn navnene på disse i beskjedfeltet.